Diabetesstudien DIAGNODE-2 pågår
men är fullrekryterad

 
DIAGNODE-2
KOORDINERANDE PRÖVARE
Professor Johnny Ludvigsson
  Linköpings universitet, Sverige
 

En dubbelblindad placebokontrollerad interventionsstudie där Diamyd® (GAD-alum) ges direkt i lymfkörtel i kombination med intag av D-vitamin. I studien utvärderas behandlingens effekt på den kvarvarande förmågan att bilda insulin.


Om studien DIAGNODE-2

Vid en läkarundersökning tas blodprov för att se om det finns vissa antikroppar och egen insulinproduktion kvar att rädda. Om provresultaten tillåter får studiedeltagaren börja ta flytande D-vitamin eller placebo och en månad senare ges en injektion av Diamyd® eller placebo i en lymfkörtel i ljumsken med hjälp av ultraljud, utfört av en erfaren specialist. Upplevelsen av injektionerna kan jämföras med ett blodprov i armvecket. Totalt ges tre injektioner med en månads mellanrum och D-vitaminet tas i totalt fyra månader. Vid regelbundna läkarbesök kontrolleras att studiedeltagaren mår bra under studiens gång.

Hälften av patienterna får studieläkemedel (Diamyd®) och hälften av patienterna får placebo, en injektion utan den aktiva substansen. Behandlingen bestäms slumpvis av en dator. Varken studiedeltagaren eller studieläkaren vet vilken behandling som ges. Det är frivilligt att vara med, det kostar inget att delta och det går när som helst att avbryta studien.

I studien undersöks hur behandlingen påverkar kroppens produktion av insulin

Deltagarna ges vaccination med Diamyd® eller placebo i lymfkörtel

Vid nydiagnostiserad typ 1-diabetes finns mer av den egna insulinproduktionen kvar att rädda