De diabetes vaccinatie studie DIAGNODE-2 is actief, maar alle patiënten zijn gerekruteerd

 
DIAGNODE-2
COÖRDINEREND ONDERZOEKER
Profesor Johnny Ludvigsson
  Universiteit van Linköping, Zweden
 

Een dubbelblind, placebo-gecontroleerd klinisch onderzoek naar de werkzaamheid van Diamyd®-injecties in de lymfeklier en vitamine D druppels op het behoud van eigen de insulineproductie bij patiënten met diabetes mellitus type 1.


Over het DIAGNODE-2 onderzoek

In dit medisch-wetenschappelijke onderzoek wordt bij patiënten met net ontdekte type 1 diabetes gekeken of door vaccinatie met Diamyd® in combinatie met vitamine D, de overgebleven eigen insulineproductie behouden kan worden.

Screening: Eerst krijg je uitgebreid lichamelijk onderzoek en wordt je bloed en urine onderzocht om te kijken of deelname mogelijk en zinvol is. Het kan dus zo zijn dat de screening uitwijst dat je niet verder kunt deelnemen.

Als je wel mee kunt doen krijg je 3 maal, met een tussenpoos van 1 maand, een injectie met het onderzoeksmiddel Diamyd® of placebo (onwerkzame stof) in een lymfeklier in de lies. Daarnaast neem je dagelijks vitamine D druppels of placebo in gedurende 4 maanden. De pijn van de injectie is te vergelijken met een bloedafname in de arm. In totaal breng je 7 bezoeken aan het ziekenhuis waarbij je lichamelijke gezondheid wordt gecontroleerd en bloed wordt afgenomen.

De helft van de patiënten krijgt het onderzoeksmiddel Diamyd® en vitamine D en de andere helft placebo (dat betekent: een behandeling zonder de werkzame stof). De behandeling wordt willekeurig door een computer bepaald. De deelnemer en de onderzoeksarts weten beiden niet welke behandeling er wordt gegeven.

Deze klinische studie onderzoekt of behandeling met Dyamid® en vitamine D de eigen insulineproductie kan behoude

Deelnemers krijgen injecties met Diamyd® of placebo in een lymfeklier in de lies

Patiënten die net type 1 diabetes hebben gekregen, hebben vaak nog enige insulineproductie die wellicht behouden kan worden