Studie DIAGNODE-2 s vakcínou na diabetes je aktivní, ale nábor byl ukončen

 
DIAGNODE-2
Koordinující studijní lékař
Profesor Johnny Ludvigsson
  Linköpings universitet, Švédsko
 

Dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení, kde je Diamyd® (GAD-alum) přímo podán do lymfatické uzliny v kombinaci s užíváním vitamínu D. Studie hodnotí účinnost zachování vlastní inzulínové produkce.


O studii DIAGNODE-2

Během lékařského vyšetření bude odebrán vzorek krve ke zjištění určitých protilátek a přítomnosti zbytkové produkce inzulínu, která by mohla být zachráněna. Pokud výsledky testu odpovídají zařazovacím kritériím, začne perorální léčba vitamínem D nebo placebem. Po měsíci je pod ultrazvukovou kontrolou zkušeným odborníkem aplikována injekce Diamidu nebo placeba do lymfatické uzliny v třísle. Vnímání injekce je srovnatelné s krevními testy v podpaží. Celkem jsou podány 3 injekce v měsíčních intervalech. Léčba vitamínem D nebo placebem pokračuje po dobu čtyř měsíců. Během studie jsou naplánovány pravidelné návštěvy kliniky, kde lékař kontroluje účastníkův zdravotní stav.

Polovina pacientů dostane studijní lék (Diamyd®) a druhá polovina placebo (injekci bez účinné látky). Léčba je náhodně určena počítačem. Ani účastník studie, ani studijní lékař nebude vědět jaká léčba je podávána. Účast ve studii je dobrovolná, bezplatná a může být kdykoliv účastníkem ukončena.

Studie zkoumá účinek léčby na zachování zbytkové produkce inzulínu

Účastníkům studie je podána očkovací látka s Diamyd® nebo placebem do lymfatické uzliny

Nově diagnostikován diabetes 1. typu, více zbytkové produkce inzulínu k záchraně