Diabetesvaccin prövas i barn och unga mellan 12−24 år
som nyligen fått diagnosen typ 1-diabetes

 

DELTAGARE SÖKES SOM

  • Har fått typ 1-diabetes de senaste 6 månaderna
  • Är 12−24 år
  • Är europeisk medborgare boende i Tjeckien, Nederländerna, Spanien eller Sverige

Om studien DIAGNODE-2

Vid en läkarundersökning tas blodprov för att se om det finns vissa antikroppar och egen insulinproduktion kvar att rädda. Om provresultaten tillåter får studiedeltagaren börja ta flytande D-vitamin eller placebo och en månad senare ges en injektion av Diamyd® eller placebo i en lymfkörtel i ljumsken med hjälp av ultraljud, utfört av en erfaren specialist. Upplevelsen av injektionerna kan jämföras med ett blodprov i armvecket. Totalt ges tre injektioner med en månads mellanrum och D-vitaminet tas i totalt fyra månader. Vid regelbundna läkarbesök kontrolleras att studiedeltagaren mår bra under studiens gång.

Hälften av patienterna får studieläkemedel (Diamyd®) och hälften av patienterna får placebo, en injektion utan den aktiva substansen. Behandlingen bestäms slumpvis av en dator. Varken studiedeltagaren eller studieläkaren vet vilken behandling som ges. Det är frivilligt att vara med, det kostar inget att delta och det går när som helst att avbryta studien.

I studien undersöks hur behandlingen påverkar kroppens produktion av insulin

Deltagarna ges vaccination med Diamyd® eller placebo i lymfkörtel

Vid nydiagnostiserad typ 1-diabetes finns mer av den egna insulinproduktionen kvar att rädda