KLINIKER

Den europeiska fas-II studien DIAGNODE-2 är tillgänglig för patienter med typ 1-diabetes vid utvalda kliniker i Tjeckien, Nederländerna, Spanien och Sverige.

 

DELTA I STUDIEN

Genom att kontakta en klinik anmäls intresse att delta i studien DIAGNODE-2. Det är frivilligt att delta och det går när som helst avbryta deltagandet. Uppgifter som lämnas behandlas i enlighet med gällande lagar. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket. Ytterligare information om studien fås vid kontakt med kliniken.

DIAGNODE-2
KOORDINERANDE PRÖVARE
Professor Johnny Ludvigsson
  Linköpings universitet, Sverige
 

En dubbelblindad placebokontrollerad interventionsstudie där Diamyd® (GAD-alum) ges direkt i lymfkörtel i kombination med intag av D-vitamin. I studien utvärderas behandlingens effekt på den kvarvarande förmågan att bilda insulin.


KLINIKER

Sverige

Linköping
  Universitetssjukhuset
Barn- och Ungdomskliniken
  Rekryterar
 
Linköping
  Universitetssjukhuset
Endokrinmedicinska kliniken
  Rekryterar
 
Uddevalla
  Uddevalla sjukhus
Barn- och ungdomskliniken
  Rekryterar
 
Uddevalla
  Uddevalla sjukhus
Forskningsenheten för Diabetes
  Rekryterar
 
Malmö
  Skånes Universitetssjukhus
Endokrinmottagningen
  Rekryterar
 
Malmö
  Skånes Universitetssjukhus
Barndiabetesmottagningen
  Rekryterar
 
Umeå
  Norrlands Universitetssjukhus
Barnmottagningen
  Rekryterar
 

Spanien

Barakaldo
  Hospital Universitario Cruces
Coordinador Nacional
  Rekryterar
 
Barakaldo
  Hospital Universitario Cruces
Endocrinología y diabetología Pediátrica
  Rekryterar
 
Barakaldo
  Hospital Universitario Cruces
Endocrinología y diabetología de Adultos
  Rekryterar
 
Barcelona
  Hospital Vall Hebrón
Grupo de Investigación en Diabetes y Metabolismo
  Rekryterar
 
Barcelona
  Hospital Vall Hebrón
Endocrinología y diabetología de Adultos
  Rekryterar
 
Madrid
  Hospital Ramón y Cajal
Endocrinología y diabetología Pediátrica
  Rekryterar
 
Madrid
  Hospital Ramón y Cajal
Endocrinología y diabetología de Adultos
  Rekryterar
 
Málaga
  Hospital Materno-Infantil
Endocrinología y diabetología Pediátrica
  Rekryterar
 
Málaga
  Hospital Carlos Haya
Endocrinología y diabetología de Adultos
  Rekryterar
 
Sevilla
  Hospital Universitario Virgen del Rocío
Endocrinología y diabetología Pediátrica
  Rekryterar
 
Sevilla
  Hospital Universitario Virgen Macarena
Endocrinología y diabetología de Adultos
  Rekryterar
 
Zaragoza
  Hospital Universitario Miguel Servet
Endocrinología y diabetología Pediátrica
  Rekryterar
 
Zaragoza
  Hospital Universitario Miguel Servet
Endocrinología y diabetología de Adultos
  Rekryterar
 

Tjeckien

Praha
  Fakultní nemocnice v Motole
Pediatrická klinika
  Rekryterar
 
Praha
  Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
Centrum diabetologie
  Rekryterar
 

Nederländerna

Rotterdam
  Diabeter
Diabeter
  Rekryterar
 
 

SÄKERHET

Diamyd® har använts i studier med fler än 1,000 patienter och visat en tolerabel säkerhetsprofil