KLINIKER

Den europeiska fas-II studien DIAGNODE-2 är tillgänglig för patienter med typ 1-diabetes vid utvalda kliniker i Tjeckien, Nederländerna, Spanien och Sverige.

 

DELTA I STUDIEN

Genom att kontakta en klinik anmäls intresse att delta i studien DIAGNODE-2. Det är frivilligt att delta och det går när som helst avbryta deltagandet. Uppgifter som lämnas behandlas i enlighet med gällande lagar. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket. Ytterligare information om studien fås vid kontakt med kliniken.

DIAGNODE-2
KOORDINERANDE PRÖVARE
Professor Johnny Ludvigsson
  Linköpings universitet, Sverige
 

En dubbelblindad placebokontrollerad interventionsstudie där Diamyd® (GAD-alum) ges direkt i lymfkörtel i kombination med intag av D-vitamin. I studien utvärderas behandlingens effekt på den kvarvarande förmågan att bilda insulin.


KLINIKER

Sverige

Linköping
  Universitetssjukhuset
Barn- och Ungdomskliniken
  Fullrekryterad
Linköping
  Universitetssjukhuset
Endokrinmedicinska kliniken
  Fullrekryterad
Uddevalla
  Uddevalla sjukhus
Barn- och ungdomskliniken
  Fullrekryterad
Uddevalla
  Uddevalla sjukhus
Forskningsenheten för Diabetes
  Fullrekryterad
Malmö
  Skånes Universitetssjukhus
Endokrinmottagningen
  Fullrekryterad
Malmö
  Skånes Universitetssjukhus
Barndiabetesmottagningen
  Fullrekryterad
Umeå
  Norrlands Universitetssjukhus
Barnmottagningen
  Fullrekryterad

Spanien

Barakaldo
  Hospital Universitario Cruces
Coordinador Nacional
  Fullrekryterad
Barakaldo
  Hospital Universitario Cruces
Endocrinología y diabetología Pediátrica
  Fullrekryterad
Barakaldo
  Hospital Universitario Cruces
Endocrinología y diabetología de Adultos
  Fullrekryterad
Barcelona
  Hospital Vall Hebrón
Grupo de Investigación en Diabetes y Metabolismo
  Fullrekryterad
Barcelona
  Hospital Vall Hebrón
Endocrinología y diabetología de Adultos
  Fullrekryterad
Madrid
  Hospital Ramón y Cajal
Endocrinología y diabetología Pediátrica
  Fullrekryterad
Madrid
  Hospital Ramón y Cajal
Endocrinología y diabetología de Adultos
  Fullrekryterad
Málaga
  Hospital Materno-Infantil
Endocrinología y diabetología Pediátrica
  Fullrekryterad
Málaga
  Hospital Carlos Haya
Endocrinología y diabetología de Adultos
  Fullrekryterad
Sevilla
  Hospital Universitario Virgen del Rocío
Endocrinología y diabetología Pediátrica
  Fullrekryterad
Sevilla
  Hospital Universitario Virgen Macarena
Endocrinología y diabetología de Adultos
  Fullrekryterad
Zaragoza
  Hospital Universitario Miguel Servet
Endocrinología y diabetología Pediátrica
  Fullrekryterad
Zaragoza
  Hospital Universitario Miguel Servet
Endocrinología y diabetología de Adultos
  Fullrekryterad

Tjeckien

Praha
  Fakultní nemocnice v Motole
Pediatrická klinika
  Fullrekryterad
Praha
  Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
Centrum diabetologie
  Fullrekryterad

Nederländerna

Rotterdam
  Diabeter
Diabeter
  Fullrekryterad
 

SÄKERHET

Diamyd® har använts i studier med fler än 1,000 patienter och visat en tolerabel säkerhetsprofil