Onderzoek naar een nieuw diabetesvaccin bij kinderen en jongvolwassenen van 12-24 jaar bij wie kortgeleden diabetes type 1 is vastgesteld

 

INCLUSIECRITERIA VOOR PATIËNTEN

  • Diagnose type 1 diabetes korter dan 6 maanden geleden gesteld
  • Leeftijd 12-24 jaar
  • Europese burger in Nederland, Spanje, Tsjechië of Zweden

Over het DIAGNODE-2 onderzoek

In dit medisch-wetenschappelijke onderzoek wordt bij nieue patiënten met net ontdekte type 1 diabetes gekeken of door vaccinatie met Diamyd® in combinatie met vitamine D, de overgebleven eigen insulineproductie behouden kan worden..
Eerst krijg je een uitgebreid lichamelijk onderzoek en wordt je bloed en urine onderzocht om te kijken of deelname mogelijk en zinvol is (screening). Het kan dus voorkomen dat de screening uitwijst dat je niet kunt deelnemen.
Als je wel mee kunt en wilt doen krijgen deelnemers 3 maal (met een tussenpoos van 1 maand ) een injectie met het onderzoeksmiddel Diamyd® of placebo (onwerkzame stof) in een lymfeklier in de lies. Daarnaast neem je dagelijks vitamine D druppels of placebo in gedurende 4 maanden. De pijn van de injectie is te vergelijken met een bloedafname in de arm. In totaal breng je 7 bezoeken aan het ziekenhuis waarbij je lichamelijke gezondheid wordt gecontroleerd en bloed wordt afgenomen.

De helft van de patiënten krijgt het onderzoeksmiddel Diamyd® en vitamine D en de andere helft placebo (dat betekent: een behandeling zonder de werkzame stof). De behandeling wordt willekeurig door een computer bepaald. Noch de deelnemer noch de onderzoeksarts weet welke behandeling de patiënt krijgt tijdens het onderzoek.

Deze klinische studie onderzoekt of behandeling met Dyamid® en vitamine D de eigen insulineproductie zou kunnen behouden

Deelnemers krijgen injecties met Diamyd® of placebo in een lymfeklier in de lies

Patiënten die net type 1 diabetes hebben gekregen, hebben vaak nog enige insulineproductie die hiermee wellicht behouden kan worden