Studie s vakcínou na diabetes u dětí a dospělých ve věku 12 - 24 let s nedávno diagnostikovaným diabetem 1. typu

 

Kritéria způsobilosti pro pacienty

  • Diabetes 1. typu zjištěn během posledních 6 měsíců
  • věk 12−24 let
  • Evropan žijící v České republice, Nizozemí, Španělsku nebo Švédsku

O studii DIAGNODE-2

Během lékařského vyšetření bude odebrán vzorek krve ke zjištění určitých protilátek a přítomnosti zbytkové produkce inzulínu, která by mohla být zachráněna. Pokud výsledky testu odpovídají zařazovacím kritériím, začne perorální léčba vitamínem D nebo placebem. Po měsíci je pod ultrazvukovou kontrolou zkušeným odborníkem aplikována injekce Diamidu nebo placeba do lymfatické uzliny v třísle. Vnímání injekce je srovnatelné s krevními testy v podpaží. Celkem jsou podány 3 injekce v měsíčních intervalech. Léčba vitamínem D nebo placebem pokračuje po dobu čtyř měsíců. Během studie jsou naplánovány pravidelné návštěvy kliniky, kde lékař kontroluje účastníkův zdravotní stav.

Polovina pacientů dostane studijní lék (Diamyd®) a druhá polovina placebo (injekci bez účinné látky). Léčba je náhodně určena počítačem. Ani účastník studie, ani studijní lékař nebude vědět jaká léčba je podávána. Účast ve studii je dobrovolná, bezplatná a může být kdykoliv účastníkem ukončena.

Studie zkoumá účinek léčby na zachování zbytkové produkce inzulínu

Účastníkům studie je podána očkovací látka s Diamyd® nebo placebem do lymfatické uzliny

Nově diagnostikován diabetes 1. typu, více zbytkové produkce inzulínu k záchraně